کسب موفقیت بین المللی در آغاز سال جدید

                               بازنگری طراحی - مدیریت پیمان -و نظارت بر اجرای ساخت ایستگاه پمپاژ St. Sebastian شهر کلمبو پایتخت کشور سریلانکا

ناصر ترکش دوز

دريافت فايل

نظرات


 

تمام حقوق این وب سایت مطالق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میباشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·