گزارش هفته اول شانزدهمين دوره مسابقات ليگ برتر شطرنج (ساري 22 تا24 شهريور 96)

با استعانت از در گاه خداوند متعال و حمايت هاي مشفقانه مدير عامل محترم جناب آقاي مهندس تركش دوز براي دومين سال
پياپي شركت مهندسي مشاور مهاب قدس موفق شد به مسابقات ليگ برتر شطرنج (بالا ترينسطح مسابقات كشوري) راه پيدا كند .

با توجه به تجربه سال گذشته بازيكنان امسال از بين جوانان با انگيزه كه شور مبارزه داشتند انتخاب گرديد:

سرپرست : سياوش موسيوند

در هفته اول مجموعا پبج دور برگزار گرديد كه نتايج زير حاصل گرديد:

1 -   مهاب قدس 3  _  تبريز 2

2- مهاب قدس 3.5  _ اردبيل 1.5

3- مهاب قدس 1 _ رشت 4

4- مهاب قدس 22_      همدان 3

5- مهاب قدس 2.5     _       ساري 2.5

در نهايت تيم مهاب قدس با دو برد ودو باخت و يك تساوي در ميانه جدول دوازده تايي قرار گرفت.(هفتم)

همانطور كه در جدول مشاهده ميگردد رسيدن به رده چهارم دور از دسترس نيست  كه انشاا... با كمك حق تعالي و پشتيباني مديريت شركت در دور

هاي آتي محقق گردد.

نكات ويژه:

- برد مهاب قدس در برابر شهرداري تبريز از نكات برجسته دور اول بود چون دو استاد بزرگ ويك استاد بين المللي در تيم تبريزي حضور داشتند.

- تداوم حضور يك شركت مهندسي مشاور دربرابر تيم هاي قدرتمند ليگ برتر وحفظ جايگاه و پرچم شركت در ليگ از طرف اعضاي كميته برگزار

كننده و فدراسيون شطرنج مورد تقدير قرار گرفت.

 

با تشكر

سياوش موسيوند

شهريور 1396

ناصر ترکش دوز

نظرات


 

تمام حقوق این وب سایت مطالق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میباشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·