پاسخ روابط عمومی به نامه ي الكترونيكي مورخـــه سه شنبه 21 آبان 1398 ( 12 نوامبـــر 2019) با موضوع معرفي مفاســد اقتصادي و اختلاسـگران مطالب ذيل جهت تنوير افكار عمومي،صيانت و پاسداشت جمع كثيري از نخبگان مهندسي كشور.

پاسخ روابط عمومی به نامه ي الكترونيكي  مورخـــه سه شنبه 21 آبان 1398 ( 12 نوامبـــر 2019)  با موضوع معرفي مفاســد اقتصادي و اختلاسـگران  مطالب ذيل جهت تنوير افكار عمومي،صيانت و پاسداشت  جمع كثيري از نخبگان مهندسي كشور.

ناصر ترکش دوز

دريافت فايل

نظرات


 

تمام حقوق این وب سایت مطالق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میباشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·