سيستم مديريت منابع سازماني | فرم درخواست استخدام | پرتال طرح ها | دريافت نظرات كارفرمايان | اينترانت
English Website
     

توضیحات وزیر نیرو درباره حواشی سد گتوند           بيانات مقام معظم رهبري در خصوص سد سازي           مصاحبه خبرگزاري صدا و سيما با مديرعامل شركت مهاب قدس           مصاحبه با مهندس كامجو مديرطرح گتوند           عيدي سد گتوند به مردم خوزستان           عوامل تاثيرگذار بر كيفيت آب رودخانه كارون           پيش نياز كيفيت آب كارون در شهر اهواز           نيشكر همچنان مهمترين آلاينده كارون           سازند گچساران در مخزن سد گتوند           سد، دوست محيط زيست          نامه روساي كميته ي سدهاي بزرگ و كميته بين المللي آبياري و زهكشي به رياست بانك جهاني          سد و محيط زيست           مخالفت با سد سازي          
Click to Enter MEDIA CENTER

544982