سيستم مديريت منابع سازماني | فرم درخواست استخدام | پرتال طرح ها | دريافت نظرات كارفرمايان | اينترانت
English Website
     

 
شركت مهندسي مشاور مهاب‌قدس با دارابودن متخصصان كنترل پايداري، علاج‌بخشي و بهره‌برداري ‌انواع سازه‌ها در زمينه‌ي مطالعات كنترل پايداري، ايمن‌سازي، علاج‌بخشي، بازسازي، تاسيسات و سامانه‌هاي آبي و همچنين دستورالمعل‌هاي نگهداري و نظام بهره‌برداري سدها سازه‌هاي نيروگاهي، دريايي، تونل‌هاي شهري و ... فعاليت مي‌نمايد .

مطالعات كنترل پايداري سدها
كنترل پايداري سدهاي كشور ( مرحله اول و دوم)، سد تنظيمي انحرافي كرخه (حميديه)، مطالعات ايستايي سدهاي دز و شهيد عباسپور، رفتارنگاري سد و نيروگاه كارون 3

مطالعات علاج بخشي و افزايش ارتفاع سدها
ترميم سرريز سد شهيد عباسپور (كارون1)، علاج‌بخشي سد لتيان، نشست جاده لتيان به كلان، سد تنظيمي انحرافي كرخه ( حميديه)، ترك پايه 18 سد سفيدرود، سد مهاباد، سد ماكو (بارون)، حوضچه استغراق و تثبيت جناحين سرريز سد كارون1، بهسازي آبگيرهاي نيروگاه سد شهيد عباسپور (كارون 1)، كنترل لوله‌هاي بالادست سد وحدت، حفاظت فضاي دو باكت و تثبيت جناحين سرريز شهيد عباسپور، تخليه كننده‌هاي سد جيرفت، ، ترميم سد سفيدرود، آب‌بندي سد آبشينه همدان، افزايش ارتفاع سدهاي زرينه‌رود و فريمان، احداث تخليه‌كننده‌ي جديد رسوب سد دز، علاج‌بخشي تاسيسات آبي استان اردبيل، بهينه‌سازي و علاج‌بخشي سيستم آبگير سد زرينه‌رود، بررسي علل خوردگي و علاج بخشي بتن سرريز سد ميناب، افزايش ارتفاع سد چغاخور و ...

تهيه دستورالعمل بهربرداري و نگهداري سدها:
تهيه دستورالعمل بهره‌برداري، نگهداري سدهاي شهيدرجايي، مارون، علويان، رئيسعلي دلواري، گلابر، ايلام و سيرجان
محدوده خدمات
 مطالعات كنترل پايداري سدها
 مديريت نگهداري و بهره‌برداري سدها و سازه‌ها
 مطالعات علاج بخشي و افزايش ارتفاع سدها
 تهيه دستورالعمل نگهداري و بهره‌برداري سدها، سازه‌ها و سامانه‌هاي مهندسي

804133