image 1 image image image image

سامانه اطلاعات مكاني GIS

ارائه خدمات ذيل در عرصه هاي مختلف از جمله برق، مخابرات، آب و فاضلاب، برنامه ريزي و مديريت شهري، محيط زيست، نفت و گاز و پتروشيمي و غيره:
طـراحي و پياده سـازي سامانه هـاي اطلاعات مكاني (GIS) در قالب Platform هاي مختلف (Desktop, Web, Mobile) و با رويكردهاي مختلف نظير:

 • سامانه هـاي اطلاعات مكانـي سازمانـي (Enterprise GIS)
 • سامانه هـاي حامي تصميم گيري/برنامه ريزي/بهره برداري مكاني (SDSS/SPSS/SOSS)
 • زيـرساخت داده مكانـي (SDI)
 • سامانه هـاي اطلاعات مكانـي زمان منـد (Temporal GIS)
 • سامانه هاي اطلاعات اراضي (LIS)
 • سامانه هاي فراگستر (Ubiquitous GIS)

انجام خدمات فعاليت هاي مرتبط با طراحي و توسعه GIS شامل:


 • انجام مطالعات جامع تحليل و طراحي

  • انجام مطالعات جامع شناخت، نيازسنجي و امكان سنجي
  • تحليل و طراحي سامانه هاي اطلاعات مكاني با روبکرد شيء گرا و بر اساس متدولوژي چابک
  • تهيه دستورالعمل هاي فني و اجرايي • طراحي و پياده سازي پايگاه داده هاي مكاني

  • طراحي مدل مفهومي، منطقي و فيزيكي پايگاه داده
  • نصب، استقرار، راه اندازي، پيكره بندي، راهبري، نگهداري و پشتيباني انواع پايگاه داده ها (Oracle، SQL Server، PostgreSQL و غيره)


 • جمع آوري و آماده سازي اطلاعات

  • جمع آوري، آرشيو، غربالگري و تهيه شناسنامه براي منابع اطلاعاتي موجود
  • جمع آوري ميداني اطلاعات مکاني و توصيفي
  • ساختاردهي و آماده سازي اطلاعات مکاني (GIS Ready)

 • توسعه نرم افزارهاي GIS سفارش مشتري

  توسعه و كدنويسي نرم افزارهاي GIS سفارش مشتري بر اساس نرم افزارهاي متن باز ، تجاري يا به صورت كاملاً بومي با بهره گيري از آخرين فنآوري هاي روز • نصب، راه اندازي، آموزش، پشتيباني و نگهداري

  • تهيه ليست تجهيزات سخت افزاري مورد نياز (LOM)
  • نصب، راه اندازي، پيکره بندي و نگهداري تجهيزات سخت افزاري
  • نصب و پيکره بندي نرم افزارهاي موردنياز
  • آموزش GIS در سطوح مختلف مديريتي و كارشناسي از مقدماتي (آشنايي و استفاده از GIS) تا پيشرفته (توسعه و برنامه نويسي GIS)
  • ارائه خدمات پشتيباني به صورت حضوري، تلفني يا راه دور (Remote) به صورت تمام وقت و در کل روزهاي هفته (7 * 24)
  • نگهداري و رفع اشکالات نرم افزاري