ارائه خدمات نظارت كارگاهي بر پروژه آماده‌سازي فاز 11 شهر جديد پرديس

هدف و سيماي طرح

فاز 11 شهر جديد پرديس مشتمل بر 35000 واحد مسكوني در مساحتي بالغ بر 530 هكتار در قالب مسكن مهر در حال احداث است. واحدهاي مسكوني در بلوك‌هاي 15 طبقه كه هر بلوك در مجموع 60 واحد و هر واحد 85 متر مربع مساحت دارد. عمليات محوطه‌سازي اين پروژه شامل راه‌هاي اصلي و فرعي، جداول و پياده‌روها، فضاي پاركينگ‌ها، محوطه بلوك، ديوارهاي حائل و حصار است.

موقعيت جغرافيايي

استان تهران

مشخصات فني طرح

نوع پروژهمجموعه مسكوني
نوع طرحاجرايي
نقش مشاوردستگاه نظارت كارگاهي در بخش محوطه‌سازي مجموعه
مرحلهمرحله سوم
مساحت مجموعه530 هكتار
تعداد بلوك‌هاي مسكوني580 بلوك
تعداد واحد مسكوني35000 واحد
موقعيت پروژهفاز 11 شهر جديد پرديس
سال ارائه طرحدر حال اجرا
كارفرماي طرحشركت عمران شهر جديد پرديس
پيمانكار طرحشركت كوزو پارس