طرح و ساخت تصفيه خانه هاي آب صنعتي و آشاميدني و استخر ذخيره آب فولاد مباركه

سيماي طرح

طرح تصفيه خانه آب فولاد سبا اولين پروژه EPC (طرح و ساخت) در امور آب و فاضلاب شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس مي باشد. اين تصفيه خانه به ظرفيت 2000 متر مکعب در ساعت در زميني به مساحت 4000 متر مربع در محل فولادسازي و نورد پيوسته سبا احداث شده و شامل واحدهاي اختلاط سريع، زلالساز (Clariflocculator)، سختي گير (Pellet Reactor)، فيلتراسيون، مخازن ذخيره آب صنعتي و آشاميدني و تلمبه‌خانه‌ها مي‌باشد. واحد سختي‌گير با حداكثر ظرفيت 2400 متر مكعب در ساعت تحت ليسانس شركت DHV هلند براي اولين بار در شركت اجرا شده است. احداث مخازن ذخيره آب صنعتي و آشاميدني با ظرفيت كل 50000 و 2000 متر مكعب بصورت 25000×2 و 1000×2 صورت پذيرفته است. طراحي پروفيل هيدروليكي طرح نيازمند اجراي دو تلمبه‌خانه بوده است. تلمبه‌خانه آب زلال با حداكثر ظرفيت 2400 متر مكعب در ساعت (1+2) و ارتفاع رانش 15 متر براي تأمين آب ورودي به واحد سختي گير مورد استفاده قرار گرفته و تلمبه‌خانه‌هاي آب صنعتي و آشاميدني به ظرفيت‌هاي 2100 و 50 متر مكعب در ساعت (2+1) و ارتفاع رانش 70 متر براي آب صنعتي و آشاميدني مورد نياز محوطه فولادسازي و نورد پيوسته سبا را توزيع مي‌نمايند. همچنين دو عدد پمپ ديزل نيز براي تأمين آب صنعتي و آشاميدني در شرايط اضطراري در نظر گرفته شده است.

رئوس كلي شرح خدمات

در بخش طراحي پايه و تفصيلي شامل موارد زير بوده است. در اين بخش كارشناسان خبره بخش تصفيه‌ و تلمبه‌خانه در حدود 1000 برگ نقشه اجرايي و 500 صفحه مدارك ديگر توليد كرده‌اند.

-انجام محاسبات فرآيندي سازه‌اي مكانيكي و برقي واحدهاي تصفيه‌خانه

-توليد نقشه‌هاي دياگرام جريان فرآيند (PFD) و نقشه‌هاي لوله‌كشي و ابزار دقيق (P&ID)

-توليد نقشه‌هاي اجرايي سازه‌اي و مكانيكي كليه واحدها

-تهيه نقشه‌هاي دياگرام تك‌خطي و كابل‌كشي

-تهيه نقشه‌هاي سيستم كنترل و ابزار دقيق

-تهيه مدارك خريد تجهيزات مكانيكي، لوله‌كشي، برق، كنترل و ابزار دقيق

-ويرايش نقشه‌ها و مدارك فوق بر اساس نقطه‌نظرات كارفرما

-تهيه دستورالعمل‌هاي راه‌اندازي، بهره‌برداري، تعمير و نگهداري 

خدمات دفتر فني كارگاه نيز در محدوده فعاليتهاي شركت مهاب قدس بوده و شرح خدمات در اين بخش مشتمل بر موارد زير بوده است.

-انجام خدمات كنترل پروژه شامل

-كنترل نقشه‌هاي اجرايي ارسال شده از دفتر مركزي و رفع تناقض‌هاي احتمالي

-پيش‌بيني احجام كار شامل بتن و ميلگرد و قالب

-تهيه ليستوفر بر اساس نقشه‌هاي اجرايي

-تهيه ليست خريد كارگاهي بر اساس نقشه‌هاي اجرايي

-تهيه قرارداد پيمانكاران جزء و كنترل صورت وضعيت‌هاي آنها

-تحويل فعاليتهاي انجام شده به دستگاه نظارت با تنظيم و ارائه سفارش (Order)

-انجام مكاتبات با كارفرما و پيگيري اخذ تأييديه مدارك ارسالي به كارفرما

-هماهنگي با تيم اجرايي براي رفع مشكلات و موانع پيش‌آمده در حين عمليات اجرايي

-كنترل تجهيزات مكانيك، برق و ابزار دقيق وارد شده به كارگاه با نقشه‌ها و مدارك خريد

-تهيه و پيگيري دستوركارهاي موارد خارج از قرارداد

-تهيه نقشه‌هاي چون‌ساخت (As-Built)

اجزائ اصلي طرح

تصفيه خانه به ظرفيت 2000 متر مکعب در ساعت ، شامل واحدهاي اختلاط سريع، زلالساز (Clariflocculator)، سختي گير (Pellet Reactor)، فيلتراسيون، مخازن ذخيره آب صنعتي و آشاميدني و تلمبه‌خانه‌ها مي‌باشد

سختي‌گير با حداكثر ظرفيت 2400 متر مكعب در ساعت

مخازن ذخيره آب صنعتي و آشاميدني با ظرفيت كل 50000 و 2000 متر مكعب بصورت 25000×2 و 1000×2

تلمبه‌خانه آب زلال با حداكثر ظرفيت 2400 متر مكعب در ساعت (1+2) و ارتفاع رانش 15 متر براي تأمين آب ورودي به واحد سختي گير

تلمبه‌خانه‌هاي آب صنعتي و آشاميدني به ظرفيت‌هاي 2100 و 50 متر مكعب در ساعت (2+1) و ارتفاع رانش 70 متر

دو عدد پمپ ديزل نيز براي تأمين آب صنعتي و آشاميدني در شرايط اضطراري