تصفيه خانه آب پتروشيمي فجر

سيماي طرح

طرح پتروشيمي بندر امام خميني(ره) اولين و بزرگترين تجربه Utility در كشور است كه شامل واحد نيروگاه گازي و مجموعه توليد بخار، تصفيه خانه آب، واحد تفكيك هوا، واحد تصفيه پساب و شبكه توزيع و جمع آوري در كل منطقه مي‌باشد. خوراك اين مجموعه شامل آب خام كه از رودخانه كارون و گاز طبيعي كه خط لوله سراسري گاز تامين ميگردد، ميباشد. شركت مهندسين مشاور مهاب قدس بعنوان مشاور و مسئول نظارت برطراحي ، امور مهندسي خريد، نصب و راه اندازي مجموعه تصفيه آب و همچنين طراح سازه و معماري واحدهاي مختلف تصفيه‌خانه بر اساس نقشه‌هاي پايه سيويل شركت واتك واباگ انتخاب گرديد؛ كه در كوتاهترين زمان و بالاترين كيفيت، براساس استانداردهاي صنايع پتروشيمي، نقشه‌هاي اجرايي به صورت مرحله‌اي تحويل كارگاه گرديد.

اجزائ اصلي طرح

 • ظرفيت پيش تصفيه 7200 مترمكعب در ساعت
 • ظرفيت واحد آب بدون املاح980 مترمكعب در ساعت
 • ظرفيت RO (اسمز معكوس)3900 مترمكعب در ساعت
 • واحدهاي تصفيه‌خانه آب:
 • مخازن آب خام با حجم 400ر53 متر مكعب
 • مخازن آب تصفيه شده با ظرفيت 500ر25 مترمكعب
 • مخازن آب اسمز معكوس با ظرفيت 500ر17 مترمكعب
 • واحد توليد آب آشاميدني با ظرفيت توليدي 250 مترمكعب و با مخزني به ظرفيت 300ر3 مترمكعب
 • واحد اختلاط سريع
 • واحد زلالسازها با ظرفيت 500ر3 مترمكعب برساعت
 • واحد فيلتر به تعداد 2+8
 • ساختمان شيميايي
 • واحد تهيه و تزريق آهك
 • واحد RO به مساحت 600ر4 مترمربع و ظرفيت توليدي 900ر3 مترمكعب برساعت، شامل فيلتر هاي دو بستره، مبدلهاي حرارتي، كارتريج فيلتر، واحد شيميايي واحد Demine به مساحت 600ر1 مترمكعب و ظرفيت توليد 980 مترمكعب بر ساعت، شامل مخزن استوانه‌اي ، صافي شني و صافي كربن، تانك ذخيره روزانه ، واحد خنثي سازي
 • واحد تغليظ لجن
 • واحد آبگيري لجن
 • ساختمان اتاق كنترل
 • ساختمان پست برق
 • ساختمان انبارهاي مواد قالب اشتعال و غير قابل اشتعال
 • برج خنك كننده
 • واحد آتش نشاني شامل مخزن آب آتش نشاني با ظرفيت 300ر2 مترمكعب بر ساعت و ساختمان تلمبه‌خانه آتش‌نشاني با ظرفيت 700 مترمكعب برساعت