مطالعات كنترل پايداري و علاج بخشي سد تنظيمي انحرافي حميديه(كرخه)

هدف

سد حميديه در ابتدا آب مورد نياز 1000 هكتار از اراضي حميديه و 2400 هكتار اراضي قدس را تامين مي‌نموده است، با تكميل و اجراي شبكه آبياري و زهكشي حميديه، قدس و زمزم در سطح 18500 هكتار اين سد وظيفه انحراف و تامين آب مورد نياز شبكه هاي مذكور را نيز بر عهده دارد.

موقعيت جغرافيايي

سد تنظيمي انحرافي كرخه ( حميديه ) در كشور ايران، استان خوزستان و در 35 كيلومتري شمال غرب شهر اهواز بر روي رودخانه كرخه قرار گرفته است، عمليات ساختماني اين سد در سال 1329 آغاز و در سال 1336 سد به بهره برداري رسيده است.

تاريخچه طرح

در راستاي احداث سد عظيم مخزني كرخه و لزوم اختصاص منابع آبي تنظيمي دائم و مطمئن به پايين دست آن، بخشي از اين منابع آبي به سد تنظيمي انحرافي حميديه ( كرخه ) اختصاص داده مي‌شود. با توجه به اينكه مطالعات كنترل پايداري و علاج بخشي اين سد از شروع دوره بهره برداري تاكنون انجام نگرفته لذا قرار داد مطالعات مذكور در سال 1374 بين كارفرما و مهاب قدس منعقد گرديد.

شرايط و ويژگي خاص پروژه

سد انحرافي حميديه با اينكه از زمان بهره برداري تا كنون نقش بسيار مهمي در تنظيم و انحراف آب براي آ بياري مزارع پايين دست را بعهده داشته متاسفانه از ديد بهره برداري مورد توجه و رسيدگي قرار نگرفته است ، لذا مطالعات كنترل پايداري و علاج بخشي اين سد با قدمت طولاني از ويژگي‌هاي خاص اين پروژه مي‌باشد.

مشخصات فني طرح

نوع سدبتني
ارتفاع سد (متر)5/4
طول تاج (متر)192
عرض تاج (متر)10
حجم مخزن (ميليون مترمكعب)7
نوع سرريزدريچه دار روي بدنه سد
شروع بهره برداري:1336
رقوم تاج (متر از سطح دريا)23
ارتفاع آستانه اوجي سرريز از پي(متر)5/4
حداكثر دبي عبوري سرريز
(مترمكعب بر ثانيه)130
شبكه ميكروژئودزيندارد