علاج بخشي سد مهاباد

هدف

اين سد با هدف تامين آب شرب و كشاورزي براي پوشش دادن 20000 هكتار اراضي توام با توليد انرژي برقابي (متوسط سالانه 2400000 كيلو وات ساعت) احداث گرديده است.

موقعيت جغرافيايي

سد مهاباد در كشور ايران، استان آذربايجان غربي، بالادست شهر مهاباد و در 120 كيلومتري جنوب شهر اروميه، مركز استان آذربايجان غربي بر روي رودخانه مهاباد (تجميع رودخانه‌هاي دهبكر، كوتر و بيطاس)ذ احداث و در سال 1349 مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.

تاريخچه طرح

در زمان ساخت و دوره بهره‌برداري دچار تغيير شكلها و جابجائي هاي غير متعارف گرديد و تراز آبگيري مخزن به لحاظ تامين ايمني سد در رقوم پايين‌تري محدود گرديد. ترميم سد به منظور بهبود وضعيت كنوني بهره برداري تا بهره گيري كامل از مخزن امكان‌پذير گردد و بهسازي و تقويت وضعيت ايمني سد در كليه شرايط بارگذاري احتمالي (احداث سكوهاي پايدار كننده سنگريزه‌اي در بالادست و پائين دست).

شرايط و ويژگي خاص پروژه

در راستاي تكميل و بهبود سيستم رفتارنگاري، و بهره برداري، نصب تجهيزات ابزاردقيق و همچنين ترميم و بازسازي تجهيزات هيدرومكانيكال شرايط بهره‌برداري به نحو مطلوبي افزايش خواهد يافت و تجارب نصب ابزاردقيق در سد ساخته شده از جمله پيزومترهاي الكتريكي، نشست سنج و انحراف سنج تلفيقي ارزشمند مي‌باشد.

مشخصات فني طرح

نوع سدخاكي سنگريزه‌اي با هسته نفوذ ناپذير مشاورطراح سد:الكساندر گيپ
ارتفاع سد (متر)5/48 پيمانكار/ پيمانكاران: 
طول تاج (متر)700 شروع بهره برداري:1349
عرض تاج (متر)8 سطح حوزه آبريز(كيلومتر مربع 
حجم مخزن (ميليون مترمكعب)230 رقوم تاج (متر از سطح دريا)5/13614
نوع سرريزدريچه‌اي (راديال)+ Flep رقوم نرمال(متر از سطح دريا)5/1358
نوع نيروگاهزميني دبي متوسط ورودي (مترمكعب بر ثانيه) 
تعداد واحد2 حداكثر دبي عبوري سرريز
(مترمكعب بر ثانيه) 
ظرفيت نصب (مگاوات)3 * 2 شبكه ميكروژئودزيدارد