طرح ايستگاه مسافري راه‌آهن بجنورد

هدف و سيماي طرح

اين خط آهن به طول 660 کيلومتر مشهد را از طريق بجنورد به گرگان متصل و حلقه ريلي کشور را در منطقه شمال شرق کشور تکميل مي کند. هدف طرح ساخت و ارائه خدمات حمل و نقل ريلي و جابجايي مسافر در مركز استان خراسان شمالي است.

موقعيت جغرافيايي

استان خراسان شمالي

تاريخچه طرح

رئوس كلي شرح خدمات شامل شرح خدمات شامل خدمات مرحله اول كه خود از دو قسمت شناسايي و بررسي اوليه و تهيه طرح‌هاي مقدماتي تشكيل شده است و خدمات مرحله دوم كه شامل تهيه طرح اجرايي است به مشاور ابلاغ گرديده است.

ويژگي خاص پروژه

اجزاي اصلي طرح شامل سكوهاي مسافري،‌ايستگاه، مسجد، ساختمان سيگنالينگ و مخابرات، ساختمان‌هاي صنعتي و ساختمان‌هاي اداري و خدماتي است.

مشخصات فني طرح

نوع ايستگاهتشكيلاتي
نوع طرحمطالعاتي
نقش مشاورمطالعات
مرحلهمرحله اول و دوم معماري، سازه و تاسيسات
مساحت ايستگاه4000 مترمربع
طول سكوهاي مسافري400 متر
عرض سكوهاي مسافري9 متر
موقعيت ايستگاه25 كيلومتري شمال شرقي شهر بجنورد
سال ارائه طرح1394
كارفرماي طرحشركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور