طرح خط 2 قطار شهري شيراز

هدف و سيماي طرح

مسير خط 2 قطار شهري شيراز از ميدان کلبه سعدي در شمال شرق شيراز آغازشده و با عبور از نقاط مهمي چون حافظيه، ميدان اطلسي، ميدان امام حسين (ع)، ميدان آزادي، ميدان اميرکبير و خيابان انقلاب و بلوار عدالت تا شهرک ميانرود در جنوب غربي شهر ادامه مي يابد. اين خط در محل ميدان امام حسين با خط 1، در ايستگاه استقلال با خط 4 و در ايستگاه رحمت با خط 6 قطار شهري شيراز تقاطع خواهد داشت.

موقعيت جغرافيايي

استان فارس – شهر شيراز

تاريخچه طرح

شرح خدمات ابلاغ شده به مشاور توسط كارفرما در اين پروژه شامل پنج بخش كه عبارتست از همكاري با كارفرما در زمينه تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه، كنترل و تاييد برآورد عمليات اجرايي، بررسي و كنترل و تاييد طرح تفصيلي، نظارت مقيم كارگاهي و نظارت عاليه است.

ويژگي خاص پروژه

اجزاي اصلي طرح شامل سكوهاي مسافري، ايستگاه و محوطه سازي است.

مشخصات فني طرح

مشخصات اصلي طرحتوضيحات
نوع طرحاجرايي- مطالعاتي
نقش مشاورمشاور كارفرما(مشاركت مهاب قدس- رهساز طرح)
مرحلهكنترل مطالعات فاز 1 و 2 و 3
طول مسير15 كيلومتر
تعداد ايستگاه12
دپو و پاركينگيك محوطه دپو و يك پاركينگ
تعداد كراس اور2
تعداد كراس پسيج25
حفاري مكانيزه13 كيلومتر
حفاري دستي9/0 كيلومتر
مسير روباز6/0 كيلومتر
مساحت ايستگاههر ايستگاه حدود 8000 مترمربع
طول سكوهاي مسافري100 متر
عرض سكوهاي مسافري3 متر
سال ارائه طرحدر حال اجرا
كارفرماي طرحسازمان قطار شهري شيراز و حومه
پيمانكار طرحقرارگاه خاتم‌الانبيا- قرب قائم- موسسه عمران