نظارت بر عمليات احداث باند دوم محور كنارتخته-دالكي

هدف و سيماي طرح

اين طرح قسمتي از مسير ترانزيت كازرون-برازجان مي‌باشد كه سياست كلي وزارت راه در راستاي ارتقا ايمني اين محور، احداث باند دوم و بهبود مشخصات هندسي مسير در كل اين محور است و شامل احداث باند دوم حدفاصل شهرهاي كنارتخته تا دالكي مي‌باشد. 4 كيلومتر ابتداي مسير صورت تعريض از طرفين و 14 كيلومتر بعدي تا شهر دالكي به صورت احداث باند دوم مي‌باشد.

موقعيت جغرافيايي

استان‌هاي فارس و بوشهر

تاريخچه طرح

قرارداد نظارت بر عمليات اجرايي باند دوم محور كنارتخته-دالكي به شماره 104058/55 مورخ 25/8/94 به مهندسي مشاور مهاب قدس ابلاغ گرديده است. همچنين پيمان پيمانكار طرح به شماره 102148/15 مورخ 23/8/94 به شركت جهاد نصر خراسان ابلاغ شده است.

ويژگي خاص پروژه

ابنيه فني شامل يك دستگاه پل رودخانه‌اي به مجموع طول دهانه 150 متر و دو دستگاه تونل با مجموع طول 720 متر از نكات بارز اين طرح مي‌باشد.

مشخصات فني طرح

شرحمقدارواحد
نوع راهبزرگراه (باند دوم)
نوع پروژهخدمات نظارت كارگاهي و نظارت عاليه
مرحلهكنترل طراحي، نظارت كارگاهي و نظارت عاليه
طول محور18كيلومتر
عرض راه11متر
تعداد خطوط عبور (در هر سمت)2عدد
سرعت طرح110كيلومتر بر ساعت
تعداد پل‌هاي خاص (رودخانه‌اي)1دستگاه
تعداد تونل‌ها2دستگاه
حجم خاكبرداري2/2ميليون مترمكعب
حجم خاكريزي5/0ميليون مترمكعب
حجم زيراساس72هزار مترمكعب
حجم اساس33هزار مترمكعب
ميزان آسفالت - بيندر33هزار تن
ميزان آسفالت - توپكا28هزار تن
گاردريل100تن