ايستگاه قطار برقي گلبهار

هدف و سيماي طرح

احداث خط قطار برقي مشهد به گلبهار به منظور تردد راحت تر ساكنين اين دو شهر صورت گرفته است. در واقع پس از اتمام اين پروژه كه به روشBOT و استفاده از منابع موجود ساخته مي شود،‌قطار برقي با سرعت 130 تا 160 كيلومتر در ساعت، حمل ونقل 40 هزار خانواري كه در شهر جديد گلبهار ساكن مي‌شوند را تسهيل خواهد كرد هم‌چنين مي‌تواند ارتباط مراکز اقتصادي، اداري و مسکوني شهر گلبهار را با مراكز اصلي شهرهاي مشهد و چناران برقرار نمايد.

موقعيت جغرافيايي

استان خراسان رضوي

ويژگي خاص پروژه

اجزاي اصلي طرح شامل سكوهاي مسافري، ايستگاه و محوطه سازي است.

مشخصات فني طرح

نوع ايستگاهايستگاه درجه 1 مسافري
نوع طرحمطالعاتي
نقش مشاورمطالعات
مرحلهمطالعات مرحله اول معماري، سازه و تاسيسات
مساحت ايستگاه19000 مترمربع
طول سكوهاي مسافري300 متر
عرض سكوهاي مسافري24 متر
موقعيت ايستگاهشمال شهر جديد گلبهار در كنار جاده مشهد-قوچان
سال ارائه طرح1393
كارفرماي طرحشركت عمران شهرهاي جديد