مشاوره و تهيه طرح مديريت پسماند كارخانه آلومينيوم المهدي

شرح سيماي پروژه

طرح توسعه مجتمع آلومينيوم المهدي در راستاي توسعه صنعت آلومينيوم كشور و تامين نياز صنايع داخلي، توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران تعريف گرديد. اين مجتمع با ظرفيت نهايي 147 هزار تن آلومينيوم در سال در منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس (18 كيلومتري غرب بندرعباس) واقع شده است. از مهمترين مزاياي ويژه طرح مي‌توان به سازگاري با زيرساخت‌ها و فناوري موجود، توجيه پذيري اقتصادي و توجيه‌پذيري زيست محيطي (به دليل مكان‌يابي مناسب) آن اشاره كرد.
طرح توسعه مجتمع آلومينيوم المهدي، يكي از بزرگترين طرح‌هاي توليد آلومينيوم در كشور بوده و اثر قابل توجهي بر ظرفيت توليد آلومينيوم در سطح ملي و خودكفايي كشور خواهد داشت به طوري كه با بهره برداري از آن ظرفيت توليد آلومينيوم كشور حدود 65 درصد افزايش خواهد يافت.
اين مجتمع شامل ايستگاه‌هاي فشار قوي برق و يكسوكننده، واحد‌هاي احياء، تاسيسات پالايش دود و گازهاي حاصله از فرآيند احياء، كارگاه‌هاي آندسازي، ريخته‌گري و تعميرات، مركز هواي فشرده، تجهيزات آب شيرين‌كن و بخش‌هاي پشتيباني مي‌باشد. فرآيند توليد آلومينيوم بر اساس روش هال- هرولت و فناوري D20 شركت آلومينيوم دُبي (دوبال) مي‌باشد. در اين فرآيند سه ماده اصلي پودر آلومينا، كك نفتي و قير صنعتي نياز است. كارخانه آلومينيوم المهدي شامل يک خط توليد با دو سالن احياء مي‌باشد که در مجموع 240 ديگ احياء دارد. اين كارخانه داراي چهار واحد با احتمال انتشار آلاينده‌هاي هوا مي‌باشد. اين واحدها شامل احياء، ريخته‌گري، توليد آند خام و پخت آند مي‌باشند.
طرح مديريت پسماندهاي کارخانه آلومينيوم المهدي در دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفت. مرحله اول شامل شناسايي کليه پسماندهاي توليدي ناشي از فرآيندهاي مختلف صنعتي در کارخانه و بررسي و مقايسه راهکارهاي کاهش، بازيافت و دفع آنها است. در مرحله دوم به ارائه طرح اجرايي گزينه پيشنهادي در فاز اول مي‌پردازد كه عبارت است از طرح محل دفن پسماندهاي صنعتي کارخانه در زمين تخصيص يافته توسط سازمان حفاظت محيط زيست.

اهداف مطالعات زيست محيطي

- بررسي آلاينده‌ها، پسمانده‌ها و فاضلاب‌هاي بهداشتي و صنعتي ناشي از طرح در هر دو مرحله ساختماني و بهره‌برداري
- ارائه طرح اجرايي مديريت پسماند (محل دفن پسماندهاي صنعتي کارخانه)
- طراحي اجزاي مختلف محل دفن پسماندهاي کارخانه

اهم اقدامات و فعاليت ها

- شناسايي پسماندهاي توليد شده
- بررسي و مقايسه راهکارهاي کاهش، بازيافت و دفع پسماندها
- طراحي اجزاي مختلف محل دفن پسماندهاي کارخانه بر اساس استانداردهاي معتبري نظير استاندارد ارائه شده توسط سازمان محيط زيست ايالات متحده
- با توجه به انتخاب گزينه دفن پسماندهاي ويژه کارخانه آلومينيم المهدي در سايت مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست، ويژگيهاي عمومي و ابعاد و احجام مورد نياز