احداث تونل بزرگراه رسالت

هدف و سيماي طرح

بزرگراه رسالت يكي از طولاني ترين مسيرهاي شرقي ، غربي تهران مي باشد. اين بزرگراه پس از تكميل ، شرق تهران را از خيابان دماوند به غربي ترين نقطه تهران در محدوده شهرك راه آهن متصل مينمايد. بخشي از بزرگراه در غرب ( حد فاصل استاديوم آزادي تا بزرگراه كردستان ) و بخشي ديگر در شرق ( از خيابان دماوند تا ميدان آفريقا ) قبلا اجرا و تحت بهره برداري بود. حد فاصل ميدان آفريقا و بزرگراه كردستان در چارچوب 2 پروژه انجام شد.مهمترين و پر هزينه ترين بخش اين بزرگراه از ميدان آفريقا تا قبل از بزرگراه كردستان ميباشد كه تحت عنوان پروژه تونل رسالت اجرايي گرديد و در تير ماه 1385 مورد بهره برداري قرار گرفت.

موقعيت جغرافيايي

اين پروژه در شهر تهران در بزرگراه رسالت قرار دارد. هدف آن برقراري ارتباط بزرگراه رسالت و بزرگراه حكيم ميباشد

تاريخچه طرح

پروژه تونل رسالت در ارديبهشت ماه 1376 به شركت پرليت به عنوان پيمانكار و شركت كوهرنگ تونل به عنوان مشاور واگذار گرديد.روند پيشرفت كارهاي اجرايي تا تير ماه سال 78 به دليل لزوم بررسي و تاييد تغييرات اساسي پيشنهادي پيمانكار در نقشه هاي اجرايي با كندي همراه بوده است و از تير ماه 78 تا مهر ماه 79 به دليل نبود طرح مصوب و بعضي موارد قراردادي و تغيير مديريت ها كارگاه تعطيل بود. علاوه بر مشكلات فوق به دليل برخورد با بعضي مسايل پيش بيني نشده حين حفاري گالري هاي تونل شمالي ، كارفرما در مهرماه 79 با انتخاب مهاب قدس بعنوان مهندس مشاور مقرر نمود كليه مطالعات بازنگري شده و پيشنهادهاي اصلاحي پيمانكار بررسي شود.

ويژگي خاص پروژه

براي بهره برداري ايمن و راحت از اين تونل سيستم هاي روشنايي ، اعلام حريق ، دوربين هاي مدار بسته كنترل ترافيك، تهويه هوا ، آتش نشاني و برق اضطراري پيش بيني شده است . براي عبور كابلها و لوله هاي مورد نياز عمليات تاسيساتي از دو عدد كانال تعبيه شده در زير پياده روها استفاده خواهد شد.
براي تردد شهروندان در زمان احداث پروژه مسيرهاي انحرافي متعددي پيش بيني و اجرا شد.
در مقطع بازنگري مطالعات و طراحي تونلهاي بزرگراه رسالت ، به سه محور اصلي توجه گرديد .
1. تدقيق پارامترهاي طراحي با انجام مطالعات تكميلي ژئو تكنيك .
2. استفاده از نتايج رفتار نگاري گالري هاي حفر شده و انجام تحليل هاي برگشتي بمنظور دستيابي به پارامترهاي واقعي توده خاك .
3. استفاده از آخرين روش هاي موجود در تحليل و طراحي سازه هاي زير زميني ، با در نظر گرفتن اندركنش كامل خاك و سازه .
انجام مهندسي ارزش به منظور انتخاب مناسب ترين نما ي تونل

مشخصات فني طرح

طول تونل (متر) دو تونل بلند ودو تونل كوتاه مجموعا به طول 2 كيلومتر
عرض تونل (متر)
ارتفاع قابل استفاده 13.5 متر
5.53متر
ارتفاع حفاري (متر)
فطر حفاري 11
16.70
روش حفاريNATM