خط 2 قطارشهري كرج

هدف و سيماي طرح

بهبود وضعيت حمل و نقل عمومي و توسعه خطوط قطار زيرزميني از ضروريات توسعه امكانات زيرساختي شهر كرج است. خط 2 قطار شهري كرج و حومه به طول 5/27 كيلومتر از كمال‌شهر تا ملارد ادامه دارد و مجموعه 22 ايستگاه را در برمي‌گيرد. اين خط دو فاز اجرايي دارد كه فاز اول آن از دانشگاه تربيت معلم تا ايستگاه كرج در حال احداث است. ايستگاه H2 و ايستگاه O2، دو ايستگاه خط 2 متروي كرج هستند.

موقعيت جغرافيايي

استان البرز-شهر كرج

تاريخچه طرح

شرح خدمات ايستگاه‌ها شامل خدمات مرحله اول كه خود از دو قسمت شناسايي و بررسي اوليه و تهيه طرح‌هاي مقدماتي تشكيل شده است و خدمات مرحله دوم كه شامل تهيه طرح اجرايي است تشكيل شده است.

ويژگي خاص پروژه

در ايستگاه H2 از الگوي طراحي تيكت هال كناري بهره جسته است. از ويژگي‌هاي طرح كاربرد طراحي محوطه و منظر و ايجاد نورگير طبيعي براي تيكت هال است. همچنين در ايستگاه O2 روش ساماندهي طرح به گونه‌اي است كه هردو روش اجراي نيمه ترانشه باز و يا ساخت ايستگاه در زير امكان‌پذير باشد.

مشخصات فني طرح

ايستگاهH2
مشخصات اصلي طرحتوضيحات
نوع ايستگاهزيرزميني
نوع طرحمطالعاتي- اجرايي
نقش مشاورمطالعات و نظارت عاليه و كارگاهي
مرحلهمرحله اول و دوم وسوم معماري، سازه و تاسيسات
مساحت كل ايستگاه11658 مترمربع
طول سكوهاي مسافري160 متر
عرض سكوهاي مسافري17 متر
موقعيت ايستگاهمنطقه دهقان ويلاي شهر كرج،
سال ارائه طرحدر حال اجرا
كارفرماي طرحسازمان قطار شهري كرج
پيمانكار طرحشركت سهامي ساختماني سد و تاسيسات آبياري(سابير)
ايستگاه O2
مشخصات اصلي طرحتوضيحات
نوع ايستگاهزيرزميني
نوع طرحمطالعاتي- اجرايي
نقش مشاورمطالعات و نظارت عاليه و كارگاهي
مرحلهمرحله اول و دوم وسوم معماري، سازه و تاسيسات
مساحت كل ايستگاه11800 مترمربع
طول سكوهاي مسافري160 متر
عرض سكوهاي مسافري17 متر
موقعيت ايستگاهچهارراه مصباح، تقاطع بلوارهاي هفتم تير و امامزاده حسن
سال ارائه طرحدر حال اجرا
كارفرماي طرحسازمان قطار شهري كرج
پيمانكار طرحشركت سهامي ساختماني سد و تاسيسات آبياري(سابير)
ساختمان مركز فرمان قطار شهري كرج
مشخصات اصلي طرحتوضيحات
نوع ساختمانساختمان مركز فرمان خطوط مترو
نوع طرحمطالعاتي- اجرايي
نقش مشاورمطالعات و نظارت عاليه و كارگاهي
مرحلهمرحله اول و دوم و سوم معماري، سازه و تاسيسات
مساحت7100 مترمربع
تعداد طبقات7 طبقه
موقعيت ساختمانبلوار شهيد بهشتي، چهارراه طالقاني
سال ارائه طرحدر حال اجرا
كارفرماي طرحسازمان قطار شهري كرج
پيمانكار طرحشركت سهامي ساختماني سد و تاسيسات آبياري(سابير)
ساختمان اداري قطار شهري كرج
مشخصات اصلي طرحتوضيحات
نوع ساختمانساختمان دفاتر اداري كارفرما
نوع طرحمطالعاتي- اجرايي
نقش مشاورمطالعات و نظارت عاليه و كارگاهي
مرحلهمرحله اول و دوم و سوم معماري، سازه و تاسيسات
مساحت 9500 مترمربع
تعداد طبقات11 طبقه
موقعيت ساختمانمنطقه عظيميه، انتهاي خيابان فرهنگ
سال ارائه طرح1393
كارفرماي طرحسازمان قطار شهري كرج
پيمانكار طرحشركت ساختماني ترازبوم