خط 7 متروي تهران

هدف و سيماي طرح

ايستگاه U7 در مسير شمالي نوبي خط 7 مترو تهران در جنوب پارك گفتگو و كنار بزرگراه چمران واقع شده است. كاربري‌هاي مختلف در اين ايستگاه تجميع شده‌اند و براي اولين بار سيستم يكپارچه حمل و نقل براي اين ايستگاه تعريف شده است. همچنين ايستگاه G7 با ايستگاه F6 از خط 6 مترو كه در راستاي خيابان 17 شهريور امتداد يافته، تقاطع دارند.

موقعيت جغرافيايي

خط 7 متروي تهران در دو جهت جغرافيايي راستاي شمالي جنوبي، از ميدان بوستان(كتاب) سعادت‌آباد تا تقاطع نواب- هلال احمر و راستاي شرقي غربي، از خيابان هلال احمر تا منطقه افسريه در بستر شهري تهران شكل گرفته است. طول خط 5/25 كيلومتر و تعداد 25 ايستگاه را شامل مي‌شود.

ويژگي خاص پروژه

استفاده از سيستم يكپارچه حمل و نقل براي اولين بار براي ايستگاههاي اين خط.