سد البرز

هدف و سيماي طرح

هدف از احداث سد مخزني البرز تامين نيازهاي آبي 54000 هكتار از اراضي درحدفاصل بابلرود تا سياه رود، تامين آب مورد نياز حفاظت محيط زيست و توليد انرژي برقابي به عنوان هدف ثانويه مي باشد. سيماي طرح شامل سد مخزني البرز، فراز بند از نوع خاكي و دو تونل انحراف مي باشد. در برنامه‌ريزي منابع آب سد البرز، انتقال 75/5 ميليون مترمكعب آب از رودخانه بابلك توسط يك بند انحرافي به طول 50 متر و يك رشته تونل به طول 2600 متر به مخزن سد البرز نيز پيش بيني شده است.

موقعيت جغرافيايي

موقعيت سد مخزني البرز بر روي رودخانه بابلرود در حوضه آبريز بابلرود در استان مازندران، در 45 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان بابل در 52 درجه و 48 دقيقه طول جغرافيايي و 36 درجه و 14 دقيقه عرض جغرافيايي واقع شده است.

تاريخچه طرح

-مطالعات طرح توسعه منابع آب حوضه رودخانه هاي تالار-بابل-هراز توسط مهندسين مشاور مهاب قدس در سال 1368 انجام و در آن سد البرز به عنوان گزينه برتر انتخاب شد. مطالعات تكميلي مرحله اول طرح نيز در سال 1371 انجام و توسط شركت بين المللي لاماير در 1374 مورد تاييد قرار گرفت. -مطالعات مرحله دوم توسط كارفرما در سال 1374 به مهندسين مشاور مهاب قدس ابلاغ گرديد كه در سال 1377 به پايان رسيد. - عمليات اجرايي بدنه سد در سال 1381 آغاز گرديد.