سد مخزني پلرود

هدف و سيماي طرح

در سيماي طرح علاوه بر سد مخزني پلرود، يك بند انحرافي در پايين دست آن پس از تلاقي رودخانه‌هاي سموش و پلرود و نيز كانال‌هاي انتقال آب در ساحل راست و چپ در نظر گرفته شده كه به ترتيب داراي طول‌هاي معادل حدود 14 و 31 كيلومتر و با ظرفيت‌هاي 25/6 و 30 مترمكعب درثانيه مي‌باشند. احداث سد با هدف شرب و كشاورزي ميباشد.

موقعيت جغرافيايي

ساختگاه سد مخزني پلرود در كشور ايران، در استان گيلان بر روي رودخانه پلرود، در 18 كيلومتري جنوب غربي شهر ساحلي كلاچاي و در 5 كيلومتري شهر رحيم آباد در طول جغرافيايي ″ 6 و′ 17 و˚50 شرقي و عرض جغرافيايي ″ 48 و ′ 58 و ˚ 36 شمالي واقع شده است .

تاريخچه طرح

مطالعات مرحله اول سد مخزني پلرود در سالهاي 1372 تا 1378، مطالعات مرحله دوم از سال 1381 تا سال1384 و مطالعات مرحله دوم افزايش ارتفاع سد پلرود و احداث نيروگاه از سال 1390 تا سال 1391 توسط شركت مهندسي مشاور مهاب قدس انجام گرديد . همچنين عمليات اجرايي سد پلرود در تاريخ 17/01/1389 با قراردادي بمدت 66 ماه پس از برگزاري فرآيند مناقصه به قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء واگذار گرديد .

ويژگي خاص پروژه

1- لزوم احداث ديوار آببند به عمق حداكثر 30 متر در بستر آبرفتي با وجود بولدرهاي درشت، به منظور كاهش ميزان خاكريزي بدنه سد. 2- احداث گالري در ترازي حدود 40 متر پايين تر از تراز رودخانه در منطقه پرباران طرح.