سد تالوار

هدف و سيماي طرح

هدف از احداث سد تالوار تامين آب كشاورزي دشت هاي پايين دست و بالادست و بخشي از نياز شرب شهر همدان بوده و سيماي آن شامل بدنه سد، سرريز، فرازبند، نشيب بند و دو تونل انحراف مي باشد.

موقعيت جغرافيايي

سد تالوار درحدود 7 كيلومتري جنوب غربي روستاي حسن تيمور از توابع شهرستان بيجار در استان كردستان، در طول جغرافيايي 28 درجه و 54 دقيقه و عرض جغرافيايي 35 درجه و 47 دقيقه و از منظر منابع آب بر روي رودخانه تالوار در حوضه آبريز قزل اوزن واقع شده است. شركت آب منطقه‌اي زنجان دستگاه بهره بردار اين طرح مي باشد.

تاريخچه طرح

مطالعات مرحله اول اين طرح دراسفند ماه سال 1370توسط شركت مهندسي مشاور مهاب قدس آغاز و درشهريورماه 1375تسليم كارفرما گشته و در نهايت دردي ماه 1375 مورد تصويب قرار گرفته است. عمليات اجرائي تونلهاي انحراف اب طرح دراسفند ماه 1375 توسط شركت فرگسن آغاز گرديد. عمليات اجرائي سد مخزني وتاسيسات وابسته پس از اتمام مطالعات مرحله دوم طرح دراسفندماه1381توسط شركت بين المللي استراتوس اغاز شده است.