سد مخزني تنگ شميران (كنگير)

هدف و سيماي طرح

• بهره گيري از آب تنظيم شده جهت آبياري اراضي دشت زرنه به وسعت 2000هکتار و تامين 5 ميليون مترمكعب آب صنعت. • جلوگيری از خروج آبهای مرزی از کشور • اشتغال زايی در مناطق محروم • بهبود بخشيدن به وضعيت زيست

موقعيت جغرافيايي

استان ايلام، شهرستان ايوان، سه راهي سومار ؛ روستاي ترن ميباشد.جاده دسترسي به محل سد از روستاي ترن نادري در حاشيه جاده سومار و 5كيلومتر بعد از زرنه جدا شده و طول آن 6.5 كيلومتر ميباشد.

تاريخچه طرح

سد مخزنی کنگير به منظور آبياری اراضی دشت زرنه در حال احداث می باشد. سيستم انحراف-کالورت طرح در سال 1379توسط شرکت آب و خاک شروع و در سال1382 به اتمام رسيد. در حال حاضر قرارگاه خاتم الانبيا-قرب كربلا-موسسه بعثت به عنوان پيمانكار منتخب در حال ادامه عمليات احداث سد مخزنی کنگير می باشد.

ويژگي خاص پروژه

وجود سينكهول در محدوده مخزن كه آزمايش رديابي انجام شد و مشكلي تاكنون هويدا نشده است