سد مخزني گيوي

هدف و سيماي طرح

طرح سدمخزني و شبكه آبياري گيوي خلخال به منظور تنظيم آب رودخانه گيوي چاي توسط يك سد مخزني با هدف كنترل سيلاب و تأمين آب شرب گيوي، حقابه‌هاي كشاورزي، دره‌گيوي و اراضي، توسعه و بهبود حوزه سنگور چار به ميزان 7227 هكتار تعريف شده است.

موقعيت جغرافيايي

طرح سد گيوي در ناحيه شمال غربي ايران در استان اردبيل و در 5 كيلومتري شرق شهرستان كوثر واقع شده است . منطقه مورد مطالعه در محدوده بين عرض 25 37 تا 55 37شمالي 00 48 تا 45 48 شرقي واقع شده و حوزه آبريز رودخانه گيوي چاي را تشكيل مي‌دهد. مساحت حوزه آبريز 603 كيلومتر مربع مي‌باشد.

تاريخچه طرح

مطالعات اين ساختگاه در حد پيش شناخت توسط شركت مهندسي مشاور آشناب و در حد شناخت توسط شركت مهندسي مشاور مهاب قدس در سال 1375 انجام شد. مطالعات مرحله دوم از سال 1378 آغاز و در سال 1382 به اتمام رسيد. عمليات اجرايي نيز از سال 1382 آغاز گرديد.