سد مخزني ليلانچاي

هدف و سيماي طرح

هدف از احداث سد مخزني ليلان چاي توسعه بهره‌برداري از منابع آب و خاك و ارائه طرح توسعه و بهبود كشاورزي منطقه مي‌باشد. سد مخزني ليلان‌چاي از نوع خاكي با هسته رسي و به ارتفاع 63 متر از بستر رودخانه با حجم كل مخزن حدود 41 ميليون مترمكعب سالانه قادر به تنظيم 30 ميليون مترمكعب آب جهت انتقال به 4000 هكتار اراضي توسعه دشت ليلان و نيز تأمين نياز آبي اراضي حقابه‌بر به مساحت حدود 3200 هكتار‌خواهد بود.

موقعيت جغرافيايي

سد مخزني ليلان‌چاي در جنوب غربي استان آذربايجان شرقي بر روي رودخانه‌اي به همين نام قرار دارد. رودخانه ليلان‌چاي به درياچه اروميه منتهي مي‌گردد. محل احداث سد ليلان‌چاي در 23 كيلومتري شرق شهرستان ملكان و يك كيلومتري بالادست روستاي قوش‌قيه قرار دارد. مختصات جغرافيايي سد ليلان‌چاي در طول جغرافيايي ˝40 و ¢20 و °46 شرقي و عرض جغرافيايي ˝59 و ¢06 و °37 شمالي واقع مي‌باشد.

تاريخچه طرح

مطالعات مرحله شناخت طرح ليلان‌چاي به كارفرمايي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي طي سالهاي 1375 لغايت 1378 توسط مهندسي مشاور مهاب قدس انجام و در خرداد ماه سال 1380 مورد تصويب قرار گرفت. مطالعات فاز توجيهي سد ليلان‌چاي از سال 1380 آغاز و در شهريور ماه سال 1383 به اتمام رسيد. مطالعات مرحله دوم طرح سد مخزني ليلان‌چاي طي سالهاي 1383 لغايت 1385 توسط مهندسي مشاور مهاب قدس انجام گرديد. در بهمن ماه سال 85 با برگزاري مناقصه، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء بعنوان پيمانكار عمليات اجرايي احداث سد مخزني ليلان‌چاي انتخاب و در خرداد ماه سال 1386 عمليات اجرايي آغاز گرديد.