سد مخزني هراز

هدف و سيماي طرح

نياز روزافزون جمعيت تهران به آب موجب شده تا برنامه بهره‌برداري از سد لار با هدف تامين نياز آب شهري تهران مورد بازنگري قرار گيرد. بر اين اساس، به تدريج حقابه‌هاي دشت هراز از سد لار حذف شده و به تامين آب شهري اختصاص مي‌يابند. سد هراز به منظور جبران حقابه‌هاي حذف شده دشت هراز از سدلار، مورد مطالعه قرار گرفته و به اجرا رفته است. توسعه و بهبود اراضي كشاورزي، تامين آب شرب و صنعت و توليد برق از ديگر اهداف سد مي‌باشد.

موقعيت جغرافيايي

رودخانه هراز از بخش‌هاي شمالي رشته كوههاي البرز و قله دماوند در بخش جنوبي حوضه سرچشمه مي‌گيرد. سرشاخه اصلي آن رود لار مي‌باشد كه با پيوستن شاخه‌هاي آب چهل پره، سياه پلاس، الرم و ولي‌چاي از پلور عبور مي‌كند. سد لار بر روي رودخانه لار واقع شده و سد هراز در پايين دست آن بر روي رودخانه هراز و در فاصله 20 كيلومتري شهر آمل در استان مازندران قرار دارد.

تاريخچه طرح

مطالعات مرحله اول طرح در سال 85 به شركت مهاب قدس واگذار گرديد. پس از آن مطالعات مرحله دوم تونل‌هاي انحراف در سال 89 و مطالعات مرحله دوم بدنه سد و نيروگاه در سال 92 توسط مهاب قدس به انجام رسيد. همزمان با ابلاغ مطالعات مرحله دوم از سوي كارفرماي مازندران، عمليات اجرايي سد نيز در سال 89 آغاز گرديد. در حال حاضر مطالعات سد به پايان رسيده و پيشرفت فيزيكي پروژه تا پايان سال 94 حدود 30% مي‌باشد.

ويژگي خاص پروژه

- قرارگيري سد هراز در منطقه لرزه‌خيز - ويژگي‌هاي خاص اقتصادي، اجتماعي و سياسي بلحاظ وجود شهر پرجمعيت آمل در پايين دست - عبور جاده اصلي و پرتردد تهران مازندران از محل ساختگاه - همزماني مطالعات و اجراي سد