سد رئيسعلي دلواري

هدف و سيماي طرح

هدف از اجراي اين طرح ذخيره سازي آب رودخانه بمنظور تامين آب شيكه آبياري پائين دست آن است(راه دسترسي ساختگاه سد در محلي به نام شبانكاره از جاده اصلي برازجان به بندر گناوه منشعب مي شود و پس از طي 30 كيلومتر به محل سد ميرسد و اهداف سد عبارتند از : 1- آبياري 2- كنترل سيلاب - 3- توليد انرژي 4- توسعه كلي منطقه و و ايجاد حدود 3 هزار شغل جديد

موقعيت جغرافيايي

60 كيلومتري شمال غربي برازجان و 73 كيلومتري شمال شرقي بوشهر و 53 كيلومتري غرب كازرون قرار دارد از نظر جغرافيايي ، محدوده سد بين 28 درجه و 30دقيقه طول شمالي و 51 درجه 52 دقيقه عرض شمالي قراردارد

تاريخچه طرح

عمليات اجرايي اين طرح از سال 1375 توسط شركت جهاد توسعه منابع آب شروع شد تغيير مشاور از مشاور يكم به مهندس مشاور مهاب قدس در سال 1381 تغيير كارغرما از آب منطقه‌اي فارس به آب منطقه‌اي بوشهر در سال 1386

ويژگي خاص پروژه

طراحي بدنه توسط مهندس مشاور مهاب‌قدس همزمان با اجراي بدنه صورت گرفت.

مشخصات فني طرح

نوع سدبتني دو قوسي
ارتفاع از پي (متر)102
طول تاج (متر)240
عرض تاج (متر)6
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)320
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)685
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)520
متوسط آورد ساليانه رودخانه (ميليون مترمكعب‌)552
نوع سرريزشوت دريچه‌دار
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)3913
نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
تعداد تونل انحراف1
طول سيستم انحراف (متر)281
قطر تونل انحراف (متر)9
ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)1560
ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)378
ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)20
طول راههاي دسترسي (كيلومتر)10