سد سلمان فارسي

هدف و سيماي طرح

- تامين آب شرب شهرهاي واقع در منطقه طرح به ميزان 60 ميليون متر مكعب در سال
- تامين آب كشاورزي اراضي دشت هاي قير و كارزين ،علي آباد ،افزار و لاغر مجموعآ 32000هكتار،
- توليد انرژي برقابي توسط دو دستگاه توربين با ظرفيت هردستگاه 6.5 مگاوات و توليد سالانه در حدود 50گيگاوات
- كنترل سيلاب
- احياء اراضي شور وقليايي دشت هاي با قابليت توسعه
- اشتغالزايي و افزايش توليدات كشاورزي ودامي در منطقه طرح

موقعيت جغرافيايي

سد مخزني سلمان فارسي (قير) در استان فارس و جنوب غربي شيراز بر روي رودخانه قره آغاج كه از كوه هاي زاگرس سرچشمه مي گيرد در محل تنگه كارزين احداث مي گردد . فاصله محل احداث سد تا شيراز حدود 200كيلومتر و از شهرهاي فيروز آباد و جهرم نيز به ترتيب حدود 75 و 100 كيلوكتر مي باشد. از نظر جغرافيايي ، محدوده سد بين38 درجه و 39دقيقه طول شمالي و 53 درجه تا 53 درجه و 15 دقيقه طول شرقي قراردارد.

تاريخچه طرح

مرحله مقدماتي مطالعات طرح سد سلمان فارسي (قير) توسط مهندسين مشاور طالقاني- دفتري تحت طرح موند و ششپير انجام شد مطالعات مرحله اول از سال 1363 توسط شركت مهندسي مشاور مهاب قدس شروع ودر سال 1396 خاتمه يافت مطالعات مرحله دوم طرح از سال1370 آغاز وپس از تهيه نقشه ها،عمليات اجرايي شامل احداث تونل انحراف ، فرازبند ،حفاري تگيه گاهها ، تزريق پرده آببند و بتن سد به تدريج آغاز گرديد

ويژگي خاص پروژه

مخزن سد براي تنظيم آب براي چند سال طراحي شده است

مشخصات فني طرح

نوع سدبتني قوسي وزني
ارتفاع از پي (متر)125
طول تاج (متر)345
عرض تاج (متر)7
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)830
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)1400
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)1208
متوسط آورد ساليانه رودخانه (ميليون مترمكعب‌)450
نوع سرريزشوت دريچه‌دار
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)15800
نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
تعداد تونل انحراف1
طول سيستم انحراف (متر)285
قطر تونل انحراف (متر)12
ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)1560
ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)280
ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)13
ظرفيت آبگير شرب (مترمكعب بر ثانيه)5
ظرفيت آبگير آب بر نيروگاه (مترمكعب بر ثانيه)-
طول جاده هاي جايگزين)كيلومتر)16
طول راههاي دسترسي (كيلومتر)12