سد مخزني گلابر

هدف و سيماي طرح

• تامين آب اراضي دشت‌‌هاي زرين آباد، به ميزان 8000 هكتار و اراضي حقابه‌بر حاجي قشلاق، ينگي كندو جامع سرا و اراضي حاشيه رودخانه در پائين دست سد مخزني تا تلاقي رودخانه قزل اوزن به ميزان 300 هكتار
• مهار سيلاب رودخانه سجاس - تامين آب مورد نياز صنايع پايين دست

موقعيت جغرافيايي

محل سد مخزني گلابر در استان زنجان در 50 كيلومتري جنوب غربي شهرستان زنجان و بر روي رودخانه سجاس انتخاب شده است. فاصله اين سد از تهران 360 كيلومتر و مختصات جغرافيايي آن به طول شرقي ´19،°48 و عرض شمالي ´19، °36 مي‌‌باشد.

تاريخچه طرح

مطالعات مرحله شناخت طرح سدگلابر و شبكه آبياري و زهكشي وابسته به آن، از سال 67 لغايت سال 71 و مطالعات مرحله اول در سال 72 آغاز و در اواخر سال 76 نتيجه مطالعات در قالب گزارشات نهايي تحويل كارفرما گرديد. پس از بررسي و تصويب مطالعات ، نهايتاً در مهر ماه سال 79 قرارداد مطالعات مرحله دوم سد گلابر به مهندسي مشاور مهاب قدس ابلاغ گرديد و در خرداد ماه سال 1381 خاتمه يافت.

مشخصات فني طرح

نوع سدسنگ ريزه اي با هسته رسي
ارتفاع از پي (متر)82
طول تاج (متر)247
عرض تاج (متر)12
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)1،600،000
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)115
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)46
نوع سرريزآزاد
نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
تعداد تونل انحراف2
طول سيستم انحراف (متر)608
قطر تونل انحراف (متر)4.5
ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)220
ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)72
ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)5
طول راههاي دسترسي (كيلومتر)3