طرح افزايش ارتفاع سد فريمان

هدف

اين سد وزني با هدف تأمين قسمتي از آب مورد نياز كارخانه قند فريمان، كنترل سيلابهاي فصلي، نياز آب كشاورزي احداث شده است. بخش قديمي سد از جنس سنگ و ساروج بوده و در بخش بالايي و جديدتر آن از مصالح معمولي بنايي شامل قلوه سنگ، ماسه و رس استفاده شده است. سد داراي نماي آجري و تاج آن قبل از آخرين افزايش ارتفاع با بلوك‌هاي ماسه سنگي سنگفرش شده است. و ايجاد اشتغال در منطقه

موقعيت جغرافيايي

اين سد در كشور ايران، استان خراسان و در فاصله 86 كيلومتري جنوب شهرستان مشهد و در فاصله حدود 11 كيلومتري جنوب شهر فريمان برروي رودخانه فريمان احداث شده است

تاريخچه طرح

احداث سد قديمي فريمان به بيش از 3 قرن پيش (دوره صفويه) باز مي‌گردد. ابتدا به ارتفاع 4 متر و پس از بازسازي و افزايش ارتفاع اوليه به منظور تامين پايداري نسبت به اجراي ستون هرمي پاياب اقدام شده است. با توجه به كمبود منابع آبي و سرريز سد موجود در فصول مختلف افزايش ارتفاع در 3 گزينه 9، 15 و 19 متر مورد بررسي و افزايش ارتفاع 5 متر نهايي و اجرا شده است.

شرايط و ويژگي خاص پروژه

احياء و مرمت سد به منظور حفظ يك اثر باستاني و بهره‌‌برداري بهينه از سازه و تاسيسات موجود و افزايش كارآيي آن از طريق افزايش ارتفاع به منظور بهره‌‌برداري هر چه بيشتر از آب رودخانه فريمان و گسترش حوزه كشاورزي در پائين دست، تامين پايداري، آب‌بندي و تقويت بدنه سد موجود از دستاوردهاي آن مي‌باشد.

مشخصات فني طرح

نوع سدوزني با مصالح بنايي مشاور:مهاب قدس
ارتفاع سد (متر)25 پيمانكار/ پيمانكاران:آمايش+ كيان پاياب+ ابزار خاك
طول تاج (متر)103 شروع بهره برداري:1378
عرض تاج (متر)8 تا 5/12 سطح حوزه آبريز(كيلومتر مربع)-
حجم مخزن (ميليون مترمكعب)1 رقوم تاج (متر از سطح دريا)73
نوع سرريزدريچه‌اي (راديال) رقوم نرمال(متر از سطح دريا)72
نوع نيروگاه- دبي متوسط ورودي (مترمكعب بر ثانيه) 
تعداد واحد- حداكثر دبي عبوري سرريز
(مترمكعب بر ثانيه) 
ظرفيت نصب (مگاوات)- شبكه ميكروژئودزي-