سد آزاد

هدف و سيماي طرح

انتقال 190 ميليون مترمکعب آب در سال برای آبياري دشت‌هاي قروه- دهگلان و تامين آب شرب شهر سنندج
احداث نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي به ظرفيت 500 مگاوات
احداث نيروگاه آبي به ظرفيت 10 مگاوات

موقعيت جغرافيايي

موقعيت: غرب ايران، استان کردستان، بين شهرهاي سنندج و مريوان
موقعيت جغرافيايی: در فاصله بين " 00,'45,˚34 تا " 00,'46,˚35 عرض شمالي و "00,'05,˚46 تا "00,'00,˚48 طول شرقي
حوضه آبريز: سيروان

تاريخچه طرح

مطالعات طرح جامع سيروان ( شرکت خدمات مهندسی آب): سال 1351
مطالعات مرحله پيش شناخت، ذخيره سازی و انتقال آب حوزه سيروان عليا (سدهای آزاد، ژاوه و سيستم انتقال آن) به حوزه آبريز کرخه (شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس): سال 1377
مطالعات مراحل شناخت، اول و دوم سد آزاد و مطالعات مراحل اول و دوم نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي آزاد (شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس) : سال‌هاي 1379 تا 1393

ويژگي خاص پروژه

مطالعات نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي آزاد به طور كامل توسط شركت مهندسي مشاور مهاب قدس انجام شده است. اين نيروگاه با دو واحد نيروگاهي دور ثابت و يك واحد دور متغير با مجموع حجم حفاري زيرزميني حدود 500000 مترمكعب و مجموعه گسترده‌اي از تونل‌ها و شفت‌ها، شامل بيش از هشت كيلومتر تونل بوده و شفت اصلي قائم آن با طول نزديك به 500 متر طراحي شده است.

مشخصات فني طرح

نوع سدسنگريزه‌اي با هسته رسي نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
ارتفاع از پي (متر)121.4 تعداد تونل انحراف1
طول تاج (متر)598 طول سيستم انحراف (متر)493
عرض تاج (متر)14 قطر تونل انحراف (متر)5
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)8300 طول تونل آب‌بر (متر)1800
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)300 قطر تونل آب بر (متر)6.5
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)242 طول تونل انتقال (متر)ندارد
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب ‌بر ثانيه)12.18 قطر تونل انتقال (متر)ندارد
نوع سرريزدريچه‌دار ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب بر ثانيه)306.4
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)1704 ظرفيت تخليه‌كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)123.6
نوع نيروگاهتلمبه ذخيره‌اي ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)5
تعداد واحد3 ظرفيت آبگير شرب (مترمكعب بر ثانيه)2
هد طراحي (متر) (در حالت توليد)423 ظرفيت آبگير آب بر نيروگاه (مترمكعب بر ثانيه)134.4
ظرفيت نصب (مگاوات)500 طول جاده‌هاي جايگزين)كيلومتر)13
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت)1082 طول راه‌هاي دسترسي (كيلومتر)6