سد پالنگان و سامانه انتقال

هدف و سيماي طرح

تنظيم و انتقال آب مازاد حوضه آبريز سيروان به حوضه كرخه به منظور كشاورزي ، صنعت و شرب و توليد انرژي .

موقعيت جغرافيايي

ساختگاه سد پالنگان در استان كردستان ، در شمال غربي شهرستان كامياران و52 كيلومتري جاده كامياران به سرو آباد در مجاورت روستاي پالنگان بر روي رودخانه ژاوه قرار دارد .
خطوط انتقال بطول حدود 65 كيلومتر از مخزن سد داريان تا پالنگان و از آنجا تا روانسر مي باشد كه بخش عمده مسير انتقال در استان كردستان و بخشي نيز در استان كرمانشاه واقع مي باشد . محور سد پالنگان در 46 درجه و 38 دقيقه طول شرقي و 35 درجه و 5 دقيقه عرض شمالي قرار دارد .

تاريخچه طرح

استفاده بهينه از پتانسيل آبي رودخانه سيروان براي مصارف كشاورزي ، شرب و صنعت به منظور توسعه پايدار و ايجاد اشتغال در منطقه به سالهاي 1342 بر ميگردد . در ادامه مطالعات متعدد و مطالعات شناخت انجام گرفته كه نهايتا مطالعات مرحله اول طرح انتقال 500 ميليون متر مكعب از حوضه سيروان به حوضه كرخه از طريق احداث سدي در نزديكي روستاي پالنگان و خط انتقال حدود 65 كيلومتر از مخزن سد داريان به مخزن سد پالنگان و از آنجا به روانسر در سال 1389 به شركت مهاب قدس واگذار گرديد .

ويژگي خاص پروژه

پمپاژ با ارتفاع حدود 860 متر و خطوط انتقال 15 و 20 متر مكعب در ثانيه كه اين ظرفيت انتقال با هد ياد شده قابل ملاحظه ميباشد .

مشخصات فني طرح

نوع سدسنگريزه اي با هسته رسي نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
ارتفاع از پي (متر)102 تعداد تونل انحراف2
طول تاج (متر)334 طول سيستم انحراف (متر)435
عرض تاج (متر)12 قطر تونل انحراف (متر)5/4
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)2850 طول تونل آب بر (متر)295
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)66 قطر تونل آب بر (متر)60/3
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)58 طول تونل انتقال (متر)براي جزئيات سامانه انتقال به زير نويس جدول مراجعه شود
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)63/1 قطر تونل انتقال (متر) 
نوع سرريزآزاد ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)5/146
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)1373 ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)1373
نوع نيروگاهندارد ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)5/21
تعداد واحد- ظرفيت آبگير شرب (مترمكعب بر ثانيه)ندارد
هد طراحي (متر)- ظرفيت آبگير آب بر نيروگاه (مترمكعب بر ثانيه)ندارد
ظرفيت نصب (مگاوات)- طول جاده هاي جايگزين)كيلومتر)6/5
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت)- طول راههاي دسترسي (كيلومتر)از مسير راه جايگزين براي دسترسي استفاده خواهد شد


سامانه انتقال از مخزن داريان تا مخزن سد پالنگان و از سد پالنگان تا روانسر به طول 65 كيلومتر ميباشد . از اين مقدار حدود 25 كيلومتر تونل به قطر پوشش شده 3 متر و مابقي خط لوله است . خط لوله از داريان به پالنگان 2 خط لوله فلزي به قطر 2000 ميليمتر و از پالنگان به روانسر 3 خط لوله فلزي به قطر 2000 ميليمتر مي باشد . ظرفيت حداكثر خط انتقال از داريان تا پالنگان 15 متر مكعب در ثانيه و ظرفيت خط انتقال از پالنگان به روانسر 20 متر مكعب در ثانيه بوده و ارتفاع پمپاژ از سد داريان تا پالنگان 360 متر و از پالنگان تا روانسر 495 متر و مجموعا 855 متر ميباشد . تعداد ايستگاههاي پمپاژ 5 عدد است . حجم انتقال آب ساليانه حدد 500 ميليون متر مكعب است كه از آن 55 ميليون متر مكعب براي آبياري دشت هاي مسير خط انتقال به منظور تامين نياز آبي 6800 هكتار استفاده شده و مابقي به روانسر ( حوضه كرخه ) انتقال مييابد .