سد و نيروگاه سنگ توده

هدف و سيماي طرح

سد سنگ توده 2 جزو سري سدهاي پياپي 9 گانه برقابي مي باشد كه 5 سد در بالادست آن و 3 سد در پايين دست آن در نظر گرفته شده است.هدف از احداث سد و نيروگاه جرياني سنگ توده 2،با ظرفيت 220مگاوات ،توليد انرژي سالانه 1008گيگا وات ساعت ميباشد.

موقعيت جغرافيايي

سد ونيروگاه سنگ توده 2در جنوب غربي كشور تاجيكستان قرار دارد.ساختگاه سد در فاصله حدود 180 كيلومتري جنوب شرقي دوشنبه پايتخت كشور و بر روي رودخانه وخش و از سرشاخه‌هاي آموي دريا واقع شده است.رودخانه وخش با حوزه ابريز 32150كيلومتر مربع و متوسط اورد سالانه 630متر مكعب بر ثانيه يكي از بزرگترين رودهاي دائمي تاجيكستان ميباشد. ساختگاه انتخاب شده براي احداث سد و نيروگاه سنگ توده 2 به مختصات º970/37 عرض شمالي و º027/69 طول خاوري در ناحيه جنوب غربي كشور تاجيكستان در بخش دانگارينسكي (Dangarinskiy) از منطقه (Khatlon Ragion) و در نزديكي روستاي غزال‌گذر واقع گرديده است.

تاريخچه طرح

مطالعات اين سددر اواخر دهه 80ميلادي توسط شركت هيدروپروجكت در شوروي سابق به دفتر شركت مذكور در تاشكند واگذار گرديد.مطالعات مرحله اول طرح سدبرقابي سنگ توده 2 در سال 1984 آغاز شد و در سال 1986توسط وزارت انرژي شوروي تاييد شد.مطالعات مرحله دوم از سال 1986الي 1989 بطول انجاميد و در سال 1990مورد تصويب قرار گرفت.در راستاي همكاري بين دو دولت ايران و تاجيكستان،طرح سد و نيروگاه سنگ توده 2بصورت طرح واجرا به شركت سنگاب واگذار گرديد.خدمات مهندسي مشاور و نظارت بر طرح نيز در سال 1385 به مهندسي مشاور مهاب قدس ابلاغ گرديد.

ويژگي خاص پروژه

طرح سد و نيروگاه سنگ توده 2 در تاجيكستان از جمله موفق ترين طرح هاي خارج از كشور شركت مهندسي مشاور مهاب قدس مي باشد .
خدمات مهندسي كه شركت مهندسي مشاور مهاب قدس در اين طرح ارايه داد شامل:
- عمليات نقشه برداري و تهيه نقشه هاي توپوگرافي
- حفاريهاي اكتشافي ژئوتكنيك و آزمايشهاي كارگاهي و آزمايشگاهي
- حفاريهاي اكتشافي منابع قرضه و مصالح ساختماني و آزمايشهاي كارگاهي و آزمايشگاهي
- عمليات ژئوفيزيك
- مطالعات مدل هيدروليكي
مطالعات مراحل اول و دوم و تهيه نقشه هاي اجرايي
انجام فرايند مناقصه و نظارت بر عمليات اجرايي

مشخصات فني طرح

نوع سدخاكي با هسته رسي نوع سيستم انحراف / كالورتانحراف از طريق دايك و سرريز
ارتفاع از پي (متر)32 ظرفيت آبگير آب بر نيروگاه (مترمكعب بر ثانيه)1270شامل 6دهانه
طول تاج (متر)284 طول راههاي دسترسي (كيلومتر)14
عرض تاج (متر)12 
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)550 
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)66 
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)4 
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)630 
نوع سرريزشوت دريچه‌دار(5 دهانه)  
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)4200 
نوع نيروگاهسطحي 
تعداد واحد2واحد كاپلان 
هد طراحي (متر)19 
ظرفيت نصب (مگاوات)220(دو واحد) 
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت)1008